Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
21.04.2021

Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+/CIVIS Σπουδές 2021-2022

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - Πρόγραμμα Erasmus+/CIVIS Σπουδές 2021-2022

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής-Μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+/CIVIS Σπουδές 2021-2022, βάσει της αντίστοιχης προκήρυξης του προγράμματος, σχετικά με την πρόσκληση για επιλογή εξερχομένων φοιτητών, για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.