Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις » Προβολή ανακοίνωσης
21.04.2021

Συγκεντρωτικός Πίνακας επιλογής-μοριοδότησης φοιτητών του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021-22

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - (Διεθνείς ανταλλαγές) - Πρόγραμμα ERASMUS+ 2021-2022 - (Οριστικός πίνακας [5 θέσεις])

 

Αναρτάται ο Συγκεντρωτικός πίνακας επιλογής-μοριοδότησης φοιτητών Erasmus+ για το έτος 2021-22 για το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Ο Πίνακας είχε ήδη διαβιβαστεί στο αρμόδιο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕKΠΑ, το οποίο μας ενημέρωσε ότι  είναι δυνατή πλέον η κάλυψη πέντε θέσεων  για το Τμήμα Θεολογίας. Κατά συνέπεια δεν ισχύει  ο χαρακτηρισμός ως (ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ) για την πέμπτη θέση που δικαιούται το Τμήμα μας και ο  πίνακας διαμορφώνεται ως εξής : 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ του Τμήματος Θεολογίας για το Πρόγραμμα ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2021-2022 .(Pdf) - (5 θέσεις)

 

( *) oι φοιτητές που είχαν υποβάλλει τη σχετική αίτηση Erasmus+,  μπορούν να αναγνωρίσουν  στον πίνακα το ονοματεπώνυμό τους από τα 4 τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου.