Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Καραγιάννης » Ερευνα
  • ΕΡΕΥΝΑ

Το 1996 μετέβην στη Γερμανία για εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας, παρακολούθηση μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στο Tübingen Universität και συλλογή βιβλιογραφικού υλικού για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.

Κατά τα έτη 1996 και 1997 συμμετείχα στην ανασκαφική αποστολή της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη γη της Παλαιστίνης (Caesaria Philippi – Banias).

Το 1998 μετέβην  εκ νέου στο University of Aberdeen για συλλογή βιβλιογραφικού υλικού. Για τον προαναφερθέντα λόγο μετέβην το Α΄ εξάμηνο του 1999 στο King’s College (Λονδίνο).

Το 2008 στο πλαίσιο του ερευνητικού εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αναμόρφωση Προγράμματος ΠΠΣ, Τμήματος Θεολογίας ΕΠΕΑΕΚ 2» μετέβην στη γη της Παλαιστίνης.

Το 2009 συμμετείχα στο ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Καποδίστριας «Καισάρεια Φιλίππου – Πόλεις από τον κόσμο της Βίβλου (70/4/3100)» και μετέβην εκ νέου στη γη της Παλαιστίνης.

Το 2009 συμπεριλήφθηκα στην ομάδα των Καθηγητών των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η οποία μεταφράζει το κείμενο της Αγίας Γραφής στη νεοελληνική γλώσσα.

Από το 2010 μέχρι σήμερα -κατόπιν Απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών- είμαι επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ». Ως επιστημονικός υπεύθυνος, έχω παρακολουθήσει ημερίδες και συνέδρια που αφορούν στην κατάρτιση των υπευθύνων ερευνητικών Προγραμμάτων και έχω συντονίσει και διεκπεραιώσει όλα όσα σχετίζονται  με την άσκηση 185 συνολικά φοιτητών, δηλαδή τη γραμματειακή υποστήριξή τους, την επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς απασχόλησης, την εγγραφή τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και την διευθέτηση κάθε ζητήματος που άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας του Προγράμματος, με αποτέλεσμα το Τμήμα Θεολογίας να εμφανίζει απορροφητικότητα 100% στο Πρόγραμμα αυτό.

To Μάρτιο του 2013 συμμετείχα, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Ποντιφικικού Ινστιτούτου της Ιερουσαλήμ και της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, με  ομάδα μεταπτυχιακών στις ανασκαφές στα αρχαία Μάγδαλα. Η εν λόγω αποστολή πέραν της έρευνας στο ανασκαφικό πεδίο των αρχαίων Μαγδάλων συνδυάστηκε με επιτόπια έρευνα σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της γης της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα στη Χαζώρ, Μεγγιδώ, Γκέζερ, Τελ Δαν, Βαιθ-Σεάν, Ιεριχώ, Ίππος (Shushita), Ηρώδειο, Καισάρεια Μαριτίμα.

To 2015 στo πλαίσιο της ερευνητικής δράσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Πρόγραμματα διά βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» ανέλαβα τη Διεύθυνση Σπουδών της διοργάνωσης θερινών σχολείων. Στα πλαίσια αυτά συντόνισα την οργάνωση θερινών σχολείων στην Πάτρα με αντικείμενο την προώθηση του Πολιτισμού.  Μεταξύ των άλλων είχα την ευθύνη για την επιλογή των προς διδασκαλία θεματικών ενοτήτων και των διδασκόντων, την εύρεση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων, την οργάνωση της διαμονής και διατροφής των εκτός Πατρών συμμετεχόντων διδασκόντων και την προβολή της διαξαγωγής των θερινών σχολείων στα ΜΜΕ με αποτέλεσμα την παρουσία μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων εκπαιδευόμενων.

Με ομόφωνη απόφαση της επταμελούς Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ (ΑΔΑ 25185/17/9/2018) ορίστηκα Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου διδασκαλίας (Short Courses) με θρησκευτικό και πολιτιστικό θεματικό περιεχόμενο για λογαριασμό της εταιρείας ARGO TRAVEL GROUP.

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας