Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Kορναράκης » Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια

 

  • Κωνσταντίνος Κορναράκης - Κωνσταντίνος Πρέντος - π. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού, Οι Χριστιανοί στον αγώνα της ζωής, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 2006(σσ 128).
  • Κωνσταντίνος Κορναράκης - Κωνσταντίνος Πρέντος - π. Δημήτριος Γιαννακόπουλος, Θρησκευτικά Ε΄ Δημοτικού, Βιβλίο του Δασκάλου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 2006(σσ 100).