Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μιχάλαγα » βιογρ. μιχαλαγα

Η Δέσποινα Στεφ. Μιχάλαγα γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Κλασσικού Λυκείου της Προτύπου Σχολής Αναβρύτων. Πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιούνιος 1987) και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης (Φεβρουάριος 1992). Διετέλεσε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) του Ιστορικού Τομέα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοέμβριος 1988 - Σεπτέμβριος 1994). Το 2006 έγινε διδάκτωρ του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό «Άριστα», υποστηρίζοντας διδακτορική διατριβή με θέμα: «Συμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία της Πελοποννήσου κατά τη Β΄ Βενετοκρατία (1685-1715)» (επιβλέπων: ομ. καθ. Εμμ. Κωνσταντινίδης).

Στις 17.12.2008 εκλέχθηκε και στις 15.6.2010 ορκίστηκε Λέκτωρ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Εκκλησιαστική Ιστορία των νεωτέρων χρόνων (1453 κ. εξ.)».

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια «Βοηθητικών Επιστημών Ιστορίας» του Κέντρου/Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Κ.Β.Ε./Ι.Β.Ε.-Ε.Ι.Ε.), στα αντικείμενα: Ελληνική Παλαιογραφία, Λατινική Παλαιογραφία, Βυζαντινή Διπλωματική, Δυτική Διπλωματική, Χρονολογία, Κωδικολογία, Επιγραφική, Αρχειονομία, Βυζαντινή Νομισματική, Μετρολογία, Εραλδική, Ιστορία του Τοπίου, Ανάγνωση Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, Ιστορική Γεωγραφία, Ιστορία και Πληροφορική, Ανάλυση κειμένων (ακ. έτ. 1987-1992). Επίσης, το Στ΄ Cibal «Σεμινάριο Δυτικής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής», του Archivio di Stato di Venezia, στη Βενετία (Οκτώβριος 1990), το 16ο «Διεθνές Θεολογικό Σεμινάριο» του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Chambésy (Γενεύη), με θέμα «Φονταμενταλισμός και τρόποι υπερβάσεως» (Σεπτέμβριος 1995), καθώς και τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου «Discerning the Signs of the Times» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Κωνσταντινούπολη, Μάιος 1997), ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

Κατά τα σχολ. έτη 1992-93 και 1993-94 δίδαξε ως αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΕ1 στη Μέση Εκπαίδευση.

Δίδαξε επίσης στο σεμινάριο «Αξιολόγησης και Συντήρησης Φορητών Εικόνων και Αγιογραφιών» κάτω από την αιγίδα της Ι. Μ. Πεντέλης (φθινόπωρο 1993).

Στα πλαίσια του «Διατμηματικού Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Φύλου και Ισότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.)», συμμετείχε ως διδάκτωρ, στη διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος «Αρχόντισσες και γυναικείες μορφές στο Βυζάντιο» (ακ. έτ. 2006-07 διδάσκ. αν. καθ. Νόννα Παπαδημητρίου, ακ. έτ. 2007-08 διδάσκ. καθ. Παν. Χριστινάκης), του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τον Οκτώβριο 1994 έως τον Ιούνιο 2010 εργάσθηκε σε θέση Ε.Δ.Τ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. του Ιστορικού Τομέα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Συμμετείχε στο ερευνητικό «Πρόγραμμα Καταγραφής και Αρχειοθέτησης των Χριστιανικών Μνημείων της Ελλάδας», του Ιστορικού Τομέα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Οκτώβριος 1986 - Ιούνιος 1990). Εργάσθηκε στην ταξινόμηση του «Ιστορικού Αρχείου Λευκάδος» (Αύγουστος 1990). Μέλος της «Ομάδας Νέων Αρχαιολόγων (Ο.Ν.ΑΡ.)» (1990-1993) με αντικείμενο τη συλλογή βιβλιογραφίας για την περιοχή της Πελοποννήσου. Συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος «Αποκατάσταση του εσωτερικού διακόσμου του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών» (ακ. έτ. 1997-1998), ενώ είχε συντονιστικό ρόλο στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ιστορική, Αρχαιολογική και Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Νέου, Ψυρρή» (ακ. έτ. 1998-1999), του Ιστορικού Τομέα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Εμμ. Κωνσταντινίδη.

Διατέλεσε άμισθος εξωτερικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος «Βυζάντιο και Δύση» (υπευθ. Ν. Γ. Μοσχονάς / Χαρ. Γάσπαρης) του Ι.Β.Ε./Ε.Ι.Ε. στα πλαίσια του οποίου συμμετείχε στην έκδοση δύο νοταριακών κωδίκων από την Κεφαλονιά.

Έχει ερευνήσει στα Αρχεία του Κράτους της Βενετίας, στις βιβλιοθήκες (Μαρκιανή, Corner, Querini-Stampalia) της Βενετίας, στο Αρχείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

Συμμετείχε με ανακοίνωση στα παρακάτω συνέδρια:

1. Το διεθνές «Δυμαία – Βουπρασία» του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Κάτω Αχαΐα, Οκτώβριος 1995), με θέμα: «Τα χωριά Καμενίτσα και Αχαϊά στις βενετικές πηγές. Μια πρώτη αναφορά».

2. Το διεθνές «Άγιοι και εκκλησιαστικές προσωπικότητες στη Ζάκυνθο» της Ι. Μ. Ζακύνθου και Στροφάδων (Ζάκυνθος, Νοέμβριος 1997), με θέμα: «Η ζωή και το έργο ‘‘Νικολάου Κούρσουλα του Ζακυνθίου, διδασκάλου, φιλοσόφου και θεολόγου’’».

3. Το Ε΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών «Εκκλησιαστικός λόγος: Ιστορία, Παρόν και Προοπτικές» (Πάτμος, 2-4 Ιουλίου 1999), με θέμα: «Οι ’’παραβαλανείς’’ ως φορείς κοινωνικής αντίληψης των πρώτων χριστιανικών χρόνων».

4. Το Ζ΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών «Οικουμενικότητα-Παγκοσμιότητα» (Κέρκυρα, 7-10 Ιουλίου 2001), με θέμα: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως αποτυπώνεται σε έναν Παγκόσμιο Άτλαντα».

5. Το «Ζ΄ Διεθνές Συνέδριον Πελοποννησιακών Σπουδών» της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών (Πύργος – Αμαλιάδα – Γαστούνη, Σεπτέμβριος 2005), με θέμα: «Ο Ναυπλίου και Άργους Αμβρόσιος και οι εκκλησιαστικές του περιπέτειες. (Συμβολή στην προσωπικότητα του ιεράρχη από αδημοσίευτα έγγραφα της β΄ βενετικής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο)».

6. Το «Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Εραλδικής και Γενεαλογικής Επιστήμης» της Ιστορικής και Γενεαλογικής Εταιρείας (Αθήνα, Νοέμβριος 2005), με θέμα: «Κατασκευασμένες γενεαλογίες και αναληθή οικόσημα. Οι περιπτώσεις Ροδοκανάκη και Λάσκαρι».

7. Το «Α΄ Συνέδριο Κορινθιακών Σπουδών» του Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Ν. Κορινθίας – Γ.Α.Κ.-Αρχείων Ν. Κορινθίας (Κόρινθος, Μάιος 2006), με θέμα: «Τα μοναστήρια του Teritorio di Corinto και η εκκλησιαστική πολιτική των Βενετών (1685-1715)».

8. Το «Α΄ Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης» του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών (Αθήνα, Μάρτιος 2008), με θέμα: «Το Ιστορικό Αρχείο του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Ψυρρή».

9. Το διεθνές «Ταβέρνες και πανδοχεία στον χώρο της Μεσογείου κατά τον όψιμο Μεσαίωνα (12ος -16ος αι.)» του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα, Απρίλιος 2008), με θέμα: «Ταβέρνες και πανδοχεία στην ορθόδοξη κανονική παράδοση».

10.Το «Πνευματικός βίος και Παιδεία στον 18ο αιώνα: Ο Διδάσκαλος του Γένους Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης και το έργο του» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Μάιος 2008), με θέμα: «Παρατηρήσεις σε κείμενα του Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου».

11.Το ΙΔ΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών «Παιδεία, Πολιτισμός και Εκκλησία. Η συμβολή της Θεολογίας» (Καλαμάτα, Ιούλιος 2008), με θέμα: «Νικόδημος Βαβατενής. Ο κακόδοξος λόγιος επίσκοπος Έλους».

12.Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών «Η Πελοπόννησος κατά την Τουρκοκρατία και τη Βενετοκρατία (1460-1821)» (Γαστούνη, Σεπτέμβριος 2008), με θέμα: «Ο αρχιεπισκοπικός τίτλος του Ρέοντος και Πραστού Ιακώβου Σαλούφα».

13.Τη Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση «Βενετία – Άργος. Σημάδια της βενετικής παρουσίας στο Άργος και στην περιοχή του» (Άργος, Οκτώβριος 2008), με θέμα: «Η εκκλησιαστική ιστορία του Άργους κατά τη δεύτερη βενετοκρατία».

14.Το Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Υπάτη στην εκκλησιαστική ιστορία, την εκκλησιαστική τέχνη και τον ελλαδικό μοναχισμό» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και του Δήμου Υπάτης (Υπάτη, Μάιος 2009), με θέμα: «Η ανθενωτική πολιτική του Δουκάτου των Νέων Πατρών επί της ηγεμονίας του σεβαστοκράτορος Ιωάννου».

15.Το Α’ Συνέδριο για την Ελληνική Επανάσταση «Η Εύβοια στην Επανάσταση του 1821», (Μάιος 2009), με θέμα: «Καρύστου Νεόφυτος (Αδάμ). Βίος και δράση».

16.Το ΙΕ΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών «Mare Nostrum. Μεσόγειος και Χριστιανισμός δια μέσου των αιώνων» (Πάρος, Ιούλιος 2009), με θέμα: «Χάρτες – άτλαντες – ιζολάρια – πορτολάνοι. Η χαρτογράφηση της θάλασσάς μας»,

17.Το Συνέδριο Μεσσηνιακών Σπουδών του περιοδικού «Μεσσηνιακά Χρονικά», «Άνω Μεσσηνία, Ιστορία και Πολιτισμός», (Καλαμάτα, Νοέμβριος 2009), με θέμα: «Η εκκλησιαστική περιουσία στην Άνω Μεσσηνία κατά τη δεύτερη βενετοκρατία (1685-1715)».

18.Τη Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση «De Veneciis ad Mothonam. Έλληνες και Βενετοί στη Μεθώνη τα χρόνια της βενετοκρατίας» (Μεθώνη, 19-20 Μαρτίου 2010), με θέμα: «Ο Μεθώνης Ιερεμίας Τυπάλδος και η βενετική εκκλησιαστική πολιτική στην περιοχή».

Ομιλεί την αγγλική και ιταλική γλώσσα.

Είναι Γεν. Γραμματέας του Κέντρου Μελετών Ιονίου, εταίρος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας των Σχέσεων του Νέου Ελληνισμού με τη Δύση, μέλος της Ενώσεως Σμυρναίων και άλλων επιστημονικών φορέων.