Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Μιχάλαγα » μιχαλ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μετά το 2010

1.  Μετά το διορισμό της σε θέση Λέκτορα διδάσκει στο Τμήμα Θεολογίας:

α) προπτυχιακά μαθήματα:

  • Νεώτερη Εκκλησιαστική Ιστορία της Ορθόδοξης Ανατολής (επιλ. Η΄ εξαμ.)
  • Εκκλησιαστική Ιστορία των βενετοκρατούμενων περιοχών (επιλ. Ε΄ εξαμ.)
  • Παλαιογραφία και άλλες βοηθητικές επιστήμες της ιστορίας Α΄ (επιλ. Β΄ εξαμ.)
  • Παλαιογραφία και άλλες βοηθητικές επιστήμες της ιστορίας Β΄ (επιλ. Η΄ εξαμ.)

β) μεταπτυχιακά μαθήματα:

  • Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 16ος-17ος αι. (χειμ. εξαμ.)
  • Ιστορικό πλαίσιο και ιδεολογικά ρεύματα 15ος -19ος αι. (θερ. εξαμ.)
  • Αιρέσεις και Σχίσματα κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας (συνδιδασκαλία με τον ομ. καθ. π. Γεώργιο Μεταλληνό) (θερ. εξαμ.).

 

2.  Συμμετέχει σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές κρίσεως διδακτορικών διατριβών, καθώς και τριμελείς επιτροπές κρίσεως διπλωμάτων ειδίκευσης.