Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Παλάντζα » Δραστηριότητες

Ἀλεξάνδρα Β. Παλάντζα, Eπίκουρη Καθηγήτρια - Alexandra Palantza, Assistant Professor


Δραστηριότητες

 

Συμμετοχή και συμβολή στήν  διοργάνωση τῶν συνεδρίων τῆς Διορθοδόξου Ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν ἀπό τό 1988-1995 ( Φραγκαβίλλα Ἠλείας, Ὀκτώβριος 1988, Λευκωσία Κύπρου 1990, Βουκουρέστι Ρουμανίας 1993, Μεσημβρία Βουλγαρίας 1995). Τό Δεκέμβριο τοῦ 1990 καί 1992 συμμετεῖχα στά Παγκόσμια Συνέδρια πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας (Ἀττάλεια, Τουρκίας).

Συμμετοχή στό Ε Συνέδριο Πατρολογίας (Ἀθήνα, 1994) μέ τήν ἀνακοίνωση: «Ἡ ἑρμηνεία τῆς Κυριακῆς προσευχῆς κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης», στό Α Συνέδριο τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητικοῦ Θεο-λογικοῦ Συνδέσμου (Θάσος, 1995) μέ τήν ἀνακοίνωση : «Σχέσεις ἀνδρός καί γυναικός κατά τό 11ο κεφ. τῆς Α πρός Κορινθίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀπ. Παύλου» καί στό Β Συνέδριο (Τρίπολη, 1996) μέ τήν ἀνακοίνωση: «Ἡ μαθητεία στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ".

Συνεργασία μέ το κανάλι (SWF, Südwestfunk) τῆς Γερμανικῆς Τηλεόρασης τήν Ἄνοιξη τοῦ 1992, γιά τήν δημιουργία  ἑνός ντοκυμαντέρ περί τοῦ Ἑλληνικοῦ Πάσχα. Κατά ἔτη 1992-93 καί 1994-95 παρουσίαση δύο κύκλων ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν ὑπό τούς τίτλους "Προσεγγίσεις" καί " Νύξεις Θεολογικές", στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. Ἄρθρα καί βιβλιοκρισίες ἔχουν δημοσιευθεῖ στά περιοδικά  «Ἀνάπλασις», «Σύναξις» καί στό περιοδικό Orthodoxes Forum  τοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθόδοξης Θεολογίας τοῦ Μονάχου. Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου " Ἀνάπλασις".

Συμμετοχή στήν ραδιοφωνική ἐκπομπή ἀφιέρωμα τοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος : «Ὁ σταυρός στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας» με θέμα «Οἱ προτυπώσεις τοῦ Σταυροῦ στην Π. Διαθήκη», ραδιοφωνική μετάδοση 7/3/2010, ὧρες 22.00-24.00.

Συμμετοχή στήν ραδιοφωνική ἐκπομπή ἀφιέρωμα τοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος : «Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας» μέ θέμα «Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία», ραδιοφωνική μετάδοση 29/11/2010, ὥρα 11.00-12.00