Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » CV Παναγιωτόπουλος » Επιλεγμένη Εργογραφία

Ιωάννης Αντωνίου Παναγιωτόπουλος, Λέκτορας

 

Επιλεγμένη Εργογραφία

 

 • ­«Ιερά Μονή Μπούρα, αρχειακή έρευνα», Αρκαδικά, ημερολόγιο των Αρκαδικών 11 (1992), 101-108.
 • «Η Επιγραφή της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Τουρκολέκα», Αρκαδικά, ημερολόγιο των Αρκαδικών 13 (1994), 21-28.
 • «Οι Κρήτες Αγιογράφοι Πέτρος και Μιχαήλ οι Πεδιώτες (μικρή προσέγγιση του έργου τους στην Ιερά Μονή Μπούρα)», Επτάκυκλος 2 (Φεβρουάριος 1996), 47-52.
 • «Χριστιανική άθληση», Επτκυκλος 3 (Μάιος 1996), 65-69.
 • «Ησυχαστικά στοιχεία στις «Αποκρίσεις» του οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία Β΄ του Τρανού», Θεολογία 68 (1997), 310-332.
 • «Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση: η ιστορία, το παρόν και οι προοπτικές», Εφημέριος ΜΖ (1998), 11-12, 29-31, 46-47, 61-62, 79, 94-95.
 • «Στοιχεία Βυζαντινής Ιστορίας στον «Ύμνο προς την Ελευθερία» του Διονυσίου Σολωμού», Επτκυκλος 11 (Σεπτέμβριος 1998 - Ιανουάριος 1999), 178-184.
 • «Διδασκαλία Πολιτική, εισαγωγή, παρουσίαση και κριτική των προεπαναστατικών έργων Διδασκαλία Πατρική και Αδελφική Διδασκαλία», Εκκλησιαστικός Φάρος 71 (1999), 251-291.
 • Συνείσακτοι (το ζήτημα των συνεισάκτων στην Αρχαία Εκκλησία), Αθήνα, 2000, σελ. 1-200.
 • «Το όραμα ενός βυζαντινού δασκάλου», Επτκυκλος 14 (Φεβρουάριος 2000), 54-56.
 • «Ιδιωτική εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί στην Ενωμένη Ευρώπη», Ανάλεκτα του Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας 2 (2001), 233-241.
 • The patriarchal institution in the Early Church. The Pentarchy of the Patriarchs. The presuppositions, the evolution and the function of the institution, Athens, 2003, σελ. 1-161.
 • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Μεθόδιος Α΄ ο Ομολογητής (843-847) και το έργο του, Αθήνα, 2003, σελ. 1-567.
 • «Ο αγ. Γρηγόριος ο Θαυματουργός και η παράδοση των εκκλησιών Πόντου και Καππαδοκίας», Πρακτικά Ημερίδας: ο Αγ. Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης. Το παιδαγωγικό, το ανθρωπολογικό και το θεολογικό του έργο, (Αμφιθέατρο Ενιαίου Λυκείου Βουλιαγμένης, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2003), Αθήνα, 2003, σελ. 163-226.
 • Το ζήτημα του παπικού βικαριάτου του Ανατολικού Ιλλυρικού στη Θεολογική Σχολή Αθηνών των αρχών του Κ΄ αιώνα (η επί διδακτορία κρίση του Αιμιλιανού Πιπέρκοβιτς), Αθήνα, 2003, σελ. 1-92.
 • «Ο Απόστολος Ανδρέας. Μαρτύριο και Παράδοση», Πελοποννησιακά - Παράρτημα ΚΖ (2003-2004), 113-175.
 • «Σουφισμός, ο ισλαμικός μυστικιστικός ασκητισμός», Το καμίνι, περιοδικό δοκιμών λόγου (Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα) 13 (2004), 69-77.
 • Περί Αθιγγάνων. Πολιτική και θρησκεία στη βυζαντινή αυτοκρατορία, Αθήνα, 2008, σελ. 1-154.
 • Πολιτιστική Κληρονομιά και Μ.Μ.Ε: «τα ιστορικά προϊόντα», Άγιος Γρηγόριος Ε΄ 1Α (2008), σελ. 147-158.
 • «Το ηφαίστειο της Θήρας και η Eικονομαχία». Θεολογία 80 (2009), 235-253.
 • «Η Αποστολική Εκκλησία της Μεσσηνίας», Χριστιανική Μεσσηνία: Μνημεία και Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αθήνα, 2010, σελ. 15-26.