Αρχική σελίδα » Πληροφορίες για το Τμήμα » Έρευνα, Διεθνοποίηση και Κοινωνική αλληλεγγύη » Επιστημονικά Συμπόσια Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης

Επιστημονικά Συμπόσια Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης

      

Ο Ιστορικός Τομέας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει σε συνεργασία με όμορα ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού επιστημονικά Συμπόσια με θέμα τη νεοελληνική εκκλησιαστική τέχνη. Ο θεσμός των Συμποσίων Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης και των εκθέσεων που τα πλαισιώνουν στοχεύει στην ενίσχυση αφενός της έρευνας περί την εκκλησιαστική τέχνη του 19ου-20ού αιώνα και αφετέρου του διαλόγου μεταξύ εκκλησιαστικής τέχνης, παράδοσης και σύγχρονων καλλιτεχνικών ρευμάτων.

Υπεύθυνη ερευνητικής δράσης:
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

  • E' Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (2017)

- 15 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 στο Πολεμικό Μουσείο (Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας»), Ριζάρη 2, στην Αθήνα

      
           
  • Δ' Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (2015)

- Θεολογική Σχολή Αθηνών, 13-15 Νοεμβρίου 2015

        
           
  •  Γ' Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (2013)

- Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 22-24 Νοεμβρίου 2013

        
           
  • Β' Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (2010)

- Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 26-27 Νοεμβρίου 2013

      
       
  •  Α' Επιστημονικό Συμπόσιο Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής Τέχνης (2008)

- Θεολογική Σχολή Αθηνών, 14-15 Μαρτίου 2008

      
       

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας