Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.05.2021

Θυρίδα ενημέρωσης σχετικά με προσκλήσεις για κρίση διπλωματικών εργασιών Π.Μ.Σ. και Διδακτορικών διατριβών.

Διαδικασία κρίσης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.

                              
  • Π.Μ.Σ. Τμήματος Θεολογίας  - (παλαιό)
  • Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο"
  • Π.Μ.Σ. "Ορθόδοξη Θεολογία"
  • Δ.Π.Μ.Σ. "Studies in Orthodox Theology"
  • Διδακτορικές Σπουδές - εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
  • Μεταδιδακτορική Έρευνα

 

Προσκλήσεις :