Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.07.2021

Eγγραφή των επιτυχόντων εισαγομένων μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Τμήματος Θεολογίας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης "eprotocol.uoa.gr"


Ανακοινώνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Τμήματος Θεολογίας.

Προθεσμία από 9 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου 2021.

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα ξεκινήσουν ουσιαστικά τις σπουδές τους με το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, από 1η Οκτωβρίου 2021 ευρισκόμενοι στο Γ'εξάμηνο σπουδών. Υπενθυμίζουμε ότι για τη λήψη πτυχίου στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., απαιτούνται 240 ECTS και σύνολο μαθημάτων 56 δηλ. ( 36 [ΥΠΟχρεωτικά] μαθήματα, 12 [κατ’ΕΠΙλογή υποχρεωτικά] και 8 [ΠΡΟαιρετικά]).

Δικαιολογητικά εγγραφής: 

1) αντίγραφο πτυχίου της  τριτοβάθμιας σχολής προέλευσης (αρχείο pdf)

2) φωτοαντίγραφο  δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο pdf)

3) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) όπου θα αναφέρετε ότι : ο υπογράφων δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε καμία άλλη δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Eπίσης, θα βεβαιώνει ότι τα δικαιολογητικά εγγραφής που καταθέτει είναι γνήσια (νομίμως αποκτηθέντα). (αρχείο pdf)

4) μία φωτογραφία προσώπου ( ψηφιακό αρχείο)
Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:
Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px
Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι : jpg
Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB
H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή.

Από την Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ: https://eprotocol.uoa.gr/
επιλέξτε:
Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα
10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών.
και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.
(Διευκρίνιση, η ένδειξη στην φόρμα ως "πρωτοετών", για εσάς τους επιτυχόντες μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων έχει απλά την έννοια των νεοεισαγόμενων στο Τμήμα.)


Επίσης,
σχετικά με ενδεχόμενες αιτήσεις αναγνώρισης μαθημάτων του Π.Π.Σ. του Τμήματος Θεολογίας, βάσει της σχολής προέλευσής σας, αυτές θα γίνονται δεκτές μέσω του "e-protocol.uoa.gr" από το Νοέμβριο 2021. Η διαδικασία αυτή είναι ανεξάρτητη των δηλώσεων μαθημάτων εξαμήνου.
Σχετικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας.