Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές και Λειτουργία του Δικτύου Επίσημων Ιστοχώρων του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

         

Σύντομη αναφορά και ιστορικό
Το δίκτυο ιστοχώρων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. συνίσταται από

 1. την επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος
  http://www.theol.uoa.gr/
  ,
 2. την επίσημη σελίδα του Τμήματος στο Facebook
  https://www.facebook.com/athens.theology/,
 3. την επίσημη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου (Μ.Φ.Θ.Σ.) http://postgraduates.theol.uoa.gr/ και
 4. την επίσημη παρουσία του Μ.Φ.Θ.Σ. στο Facebook
  (συνδιαχείριση με τον Σύλλογο).

Οι ανωτέρω ιστοχώροι αποτελούν τμήμα της ευρύτερης ακαδημαϊκής και κοινωνικής δικτύωσης
της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

 • E-mail επικοινωνίας για θέματα Διαδικτύου:
  secr@theol.uoa.gr
       

 Ομάδα Διαχείρισης και Λειτουργίας (τρέχουσα σύνθεση 2019-2020)

       

 - Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ο εκάστοτε Πρόεδρος του Τμήματος)
Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης, Αναπλ. Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας
157 72 Πανεπιστημιόπολη, Άνω Ιλίσια
Τηλ. - Fax.: (+30) 210 727 5811, E-mail: chair@theol.uoa.gr

         
       

 - Διοικητική Επιστασία και διαχείριση
Βασιλική Λαδιά, Γραμματέας Τμήματος Θεολογίας
Tηλ. (+30) 210.727.5872, E-mail: vladia@theol.uoa.gr

Συμβουλευτικό έργο: Δημήτριος Αλεξόπουλος, Υποψήφιος διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής,
MSc. Social Anthropology, London School of Economics and Political Science

         
     

Για τη νέα ιστοσελίδα του Ιδρύματος εργάστηκαν οι παρακάτω:

 Γενική Επιτροπή Ιστοσελίδας

Καθ. Γ. Κρεατσάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος επιτροπής
Καθ. Γ. Δονάτος, Κοσμήτορας Σχολής ΝΟΠΕ
Καθ. Κ. Μακρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Καθ. Α. Βοσκός, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος ΜΙΘΕ
Καθ. Δ. Αναπολιτάνος, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε.
Καθ. Ι. Ιωαννίδης, Τμήμα Πληροφορικής
Καθ. Μ. Μεϊμάρης, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε
Καθ. Κων. Μουρλάς, Τμήμα Ε.Μ.Μ.Ε.
Καθ. Ι. Δημητρίου, Οικονομικό Τμήμα
Καθ. Β. Δενδρινού, Τ.Α.Γ.Φ.
Δρ. Σ. Μπόλης, Προϊστάμενος Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
κ. Σ. Βανακάρης, Προϊστάμενος Υπολογιστικού Κέντρου

Ειδική Συντακτική Επιτροπή

Καθ. Β. Δενδρινού
Καθ. Κ. Δημητρακόπουλος
Επικ. Καθ. Κων. Μουρλάς
Ε. Παλόγου, γραμματειακή υποστήριξη

Διαχείριση πλατφόρμας - Εκπαίδευση χρηστών

κ. Σ. Δ. Μπόλης, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας