Αρχική σελίδα » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

 

 

 

 

 

   

- Έναρξη

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου και την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου είναι η δημιουργία λογιαριασμού. Για τη δημιουργία ή τη διαχείριση λογαριασμού στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αθηνών θα πρέπει να υποβάλετε το σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών μέσω του https://webadm.uoa.gr.


- Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές και χορηγείται στους ενδιαφερομένους, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για τoν σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα.

 
       

 

 

 

 

 

 

 

   - Σπουδές και Κατάρτιση

Η εφαρμογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας από οποιοδήποτε Η/Υ, οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του διαδικτύου ! μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες ενέργειες που αφορούν εσάς και τη Γραμματεία, εύκολα και γρήγορα.

Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη δήλωση των Συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ίδια αντίστοιχη δήλωση συγγραμμάτων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Παν/μίου.

Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

- Πρακτική Άσκηση

  • ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

 
     

 

 

 

 

 

 

- Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών και των βιβλιοθηκονόμων του.

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η ειδική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών που διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά, αναπτυξιακά και παροχής υπηρεσιών έργα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
       

 

 

- Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), επιστημονικούς συνεργάτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός του ΕΚΠΑ.

Εγκατάσταση και φιλοξενία ιστότοπων Ακαδημαϊκών Μονάδων και Υπηρεσιών, Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών ή Συνεδρίων.

Υπηρεσία δημιουργίας προσωπικών ακαδημαϊκών ιστοσελίδων για μέλη ΔΕΠ.

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) παρέχει την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει.

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής επικοινωνίας στους χρήστες του Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω του εγκατεστημένου Δικτύου Φωνής.

 
       

 

- Τηλεκπαίδευση και Πολυμέσα

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης και παραγωγής πολυμέσων, το οποίο είναι στη διάθεση των μελών ΔΕΠ προκειμένου να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο:

 
       

 

 

                           
  

  Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ

  https://eprotocol.uoa.gr/

  • Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα
    Μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.
    Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προσφέρει τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς τις υπηρεσίες του Παν/μιου τόσο προς τους πολίτες/φοιτητές-τριες, με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet .