Αρχική σελίδα » Φοιτητές με Αναπηρία (ΦΜεΑ)

Θυρίδα ενημέρωσης για Φοιτητές και Φοιτήτριες με Αναπηρία (ΦΜεΑ)

   

Ειδικές οδηγίες για Φοιτητές/τήτριες με Αναπηρία (ΦμεΑ):

Προς εξυπηρέτησή σας πριν από κάθε ταξίδί σας προς τη Σχολή, παρακαλούμε να ενημερώνετε την Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να είναι σε θέση να προβεί, εάν χρειαστεί, στις απαραίτητες διευθετήσεις.

     

 

 

Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης για Φοιτητές με Αναπηρία. Ενημέρωση και δήλωση συμμετοχής εδώ!

Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι:

η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

Μερικές από τις βασικές ανάγκες ή απαιτήσεις των ΦμεΑ είναι:

  • η πρόσβαση στη διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
  • η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις,
  • η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό),
  • η πρόσβαση στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας,
  • η πρόσβαση στη συγγραφή σημειώσεων, εργασιών και στις γραπτές εξετάσεις,
  • η πρόσβαση στις πληροφορίες, το περιεχόμενο του διαδικτύου και τις εφαρμογές πληροφορικής.
     
    Πρόσβαση στο Κτήριο της Θεολογικής Σχολής
     

Εξωτερική προσβασιμότητα: Μέσω ειδικής ράμπας που ευρίσκεται στην άνω είσοδο του Κτηρίου της Θεολογικής Σχολής.

 

 
   
     
  Εσωτερική προσβασιμότητα: Μέσω των ειδικά διαμορφωμένων εγκαταστάσεων.