Αρχική σελίδα » Εργαστήρια

Εργαστήριο Εικονογραφικής Τέχνης

 • Κανονισμός λειτουργίας: ΦΕΚ 2145/11.06.2018, τεύχ. Β΄ (αρ. Πράξης: 714)
 • Διευθύντρια: Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Καθηγήτρια

Το Εργαστήριο Εικονογραφικής Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στο γενικό γνωστικό αντικείμενο Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη και ειδικότερα στο αντικείμενο «Ορθόδοξη Εικονογραφική Τέχνη. Ιστορία και Παρόν».

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι: (α) Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα ορθόδοξης εικονογραφικής τέχνης στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των Θεολόγων, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων από τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας, της έρευνας και της τέχνης, (β) Η εμβάθυνση στις αρχές της βυζαντινής και ευρύτερα της ορθόδοξης χριστιανικής εικονογραφίας (θεωρία και πράξη), που άπτεται της ιστορίας, της αισθητικής και της θεολογίας της εικονογραφικής τέχνης, (γ) Η κάθε μορφής έρευνα στον συγκεκριμένο χώρο της βυζαντινής - μεταβυζαντινής - νεοελληνικής και ευρύτερα ορθόδοξης εικονογραφικής τέχνης.

Εργαστήριο Μελέτης Αρχαίου Ανατολικού Χριστιανισμού

 • Κανονισμός λειτουργίας: ΦΕΚ 2145/11.06.2018, τεύχ. Β΄ (αρ. Πράξης: 713)
 • Διευθυντής: Δημήτριος Μόσχος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Εργαστήριο Μελέτης Αρχαίου Ανατολικού Χριστιανισμού του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην αγγλική γλώσσα: Oriental Christianity Research Laboratory-EMEAAX-OCREL), εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο Εκκλησιαστική Ιστορία, βίος και πολιτισμός των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η μελέτη της ιστορίας και της ζωής των κοινοτήτων των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών (που διαχωρίσθηκαν σταδιακά από την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά το 451) στις ιστορικές τους κοιτίδες (Ασία, Αφρική) και στη διασπορά με έμφαση στην αλληλεπίδραση τους με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και τα ευρύτερα θρησκευτικά ρεύματα της ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο του γενικού αυτού σκοπού εντάσσονται ενδεικτικά:

 • Η μελέτη και διδασκαλία των γλωσσών των Ανατολικών Χριστιανών (κοπτικά, συριακά, αραβικά κ.λπ.),
 • Η μελέτη της ιστορικής παρουσίας των Ανατολικών Χριστιανών στον ελλαδικό χώρο (καταγραφή και μελέτη χειρογράφων, κειμηλίων κ.λπ.).
 • Παράλληλα, η μελέτη της σύγχρονης παρουσίας των ίδιων των Ανατολικών Χριστιανών στην Ελλάδα και η οργάνωση επαφών, εκδηλώσεων και άλλων μορφών επικοινωνίας.
 • Η μελέτη επιδράσεων του ελληνικού πολιτισμού στις χώρες-κοιτίδες των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών (π.χ. Συρία, Αίγυπτο) σε τομείς όπως θεολογία, εκκλησιαστική γραμματεία, δίκαιο, τέχνη κ.λπ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συγκριτική μελέτη της χριστιανικής λατρείας μέσα από χειρόγραφα και μνημεία στις διάφορες παραδόσεις.
 • Η σπουδή των εκκλησιαστικών σχέσεων μεταξύ Χριστιανών διαφόρων Ομολογιών στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της ελληνικής/βυζαντινής παρουσίας σ' αυτές κατά τη διαμόρφωση του ευρύτερου θρησκευτικού τοπίου (π.χ. δυαρχικά θρησκευτικά ρεύματα σε Περσία και χριστιανικές αιρέσεις, Γνωστικισμός, Ιουδαϊσμός, ανάδυση Ισλάμ κ.λπ.). Η σπουδή αυτή εκτείνεται και στις διαχριστιανικές σχέσεις μέχρι σήμερα (διαχριστιανικοί Διάλογοι και Οικουμενική κίνηση).
 • Η έρευνα της σύγχρονης θρησκευτικής ιστορίας των χωρών των Ανατολικών Χριστιανών σε σχέση με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στις χώρες τους αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο, η οποία θα συμβάλει στην κατανόηση της σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας.
 • Η οργάνωση και υλοποίηση ακαδημαϊκών ανταλλαγών με ιεροσπουδαστές, φοιτητές θεολογίας και γενικότερα ενδιαφερομένους από τον χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας για ουσιαστικότερη επικοινωνία και αλληλοκατανόηση.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βοήθεια κοινοτήτων, τη διάσωση ιστορικών κειμηλίων, καθώς και τη στήριξη ακαδημαϊκών και εκκλησιαστικών δομών όσων Ανατολικών Χριστιανών κινδυνεύουν από θρησκευτικές και πολιτικές διώξεις στις ιστορικές κοιτίδες τους.

Εργαστήριο "Εκκλησία και Πολιτισμός. Η πατερική σκέψη για τη σχέση εκκλησιαστικής παράδοσης και πολιτιστικών προκλήσεων ως παραγόντων ειρηνικής συνύπαρξης και συνοχής"

 • Κανονισμός λειτουργίας: ΦΕΚ 4553/15.10.2020, τεύχ. Β΄ (αρ. Πράξης: 482)
 • Διευθυντής: Αρχιμ. Αρίσταρχος-Βασίλειος Γκρέκας, Επίκουρος Καθηγητής

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα α) Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής, β) Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Θεολογίας, γ) Πατρολογίας, δ) Ορθόδοξης Θεολογίας και Οικουμενικής Κίνησης.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι: (α) Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος σε θέματα Εκκλησίας και Πολιτισμού στους τομείς της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των Θεολόγων, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων από τον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας και της έρευνας. (β) Η εμβάθυνση στην πατερική σκέψη για τη σχέση εκκλησιαστικής παράδοσης και πολιτιστικών προκλήσεων ως παράγοντες ειρηνικής συνύπαρξης και συνοχής των κοινωνιών και των λαών. (γ) Η κάθε μορφής έρευνα με αναφορές στο παρελθόν και στο παρόν με τη δυναμική σχέση Εκκλησίας και Πολιτισμού στην οικοδόμησης της ειρήνης.

Παιδαγωγικό Εργαστήριο Θρησκευτικής Εκπαίδευσης

 • Κανονισμός λειτουργίας: ΦΕΚ 1042/28.03.2019, τεύχ. Β΄
 • Διευθυντής: Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Επίκουρος Καθηγητής

Το Παιδαγωγικό Εργαστήριο Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Θεολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Αγωγής.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι: (α) Η μελέτη και έρευνα της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. (β) Η πρακτική - διδακτική άσκηση των φοιτητών Θεολογίας. (γ) Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών και επιστημόνων σε θέματα Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Αγωγής. Ειδικότερα, το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

 • Την υποστήριξη των ερευνητικών, επιστημονικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα Παιδαγωγικής και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
 • Την ανάληψη, οργάνωση, διεξαγωγή και εκτέλεση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών) για ίδιο λογαριασμό ή/και λογαριασμό τρίτων ή/και σε συνεργασία με τρίτους, (π.χ. νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου ή άλλους επιμορφωτικούς και πανεπιστημιακούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή).
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, θερινών μαθημάτων, συνεδρίων και άλλων πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Τη δημοσίευση των ερευνών που πραγματοποιεί, την έκδοση επιστημονικών εργασιών, την έκδοση ειδικού περιοδικού εντύπου, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και τη διατήρηση ιστοσελίδας με περιεχόμενο που ανήκει στους σκοπούς του Εργαστηρίου.
 • Την ενίσχυση, μέσω ερευνών, μεταπτυχιακών φοιτητών, που εκπονούν διδακτορική διατριβή της οποίας το θέμα εμπίπτει στους σκοπούς του Εργαστηρίου, ιδίως με παροχή δυνατότητας χρήσης υλικού, με οικονομική υποστήριξη και με χορήγηση υποτροφιών.
 • Τη συνεργασία με άλλα ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιμορφωτικούς φορείς ή κέντρα ερευνών, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας.
 • Τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς φορείς και ΝΠΙΔ ενδεικτικά αναφερομένων εταιρειών πάσης μορφής, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων και μεθόδων προσέγγισης θεωρητικών καθώς και την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων, που αναφέρονται στους σκοπούς του Εργαστηρίου.
 • Κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει στους σκοπούς του Εργαστηρίου.