Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Τομείς και Ανθρώπινο Δυναμικό - Research Units, Faculty and Staff

  

Μεταξύ των βασικών λειτουργικών μονάδων του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται οι Τομείς, η Γραμματεία και η Βιβλιοθήκη. Το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος κατανέμεται κυρίως σε τέσ­σε­ρις Το­μείς, δη­λα­δή τον Ερ­μη­νευ­τι­κό, τον Ι­στο­ρι­κό, της Συ­στη­μα­τι­κής Θε­ο­λο­γί­ας και των Πα­τε­ρι­κών Σπου­δών, Ι­στο­ρί­ας Δο­γμά­των και Συμ­βο­λι­κής, οι ο­ποί­οι κα­λύ­πτουν τους βα­σι­κές κατευθύνσεις της Θεολογικής Επιστήμης.

       
         

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας

Enquiries about the content of this webpage

Σημείωση: Το περιεχόμενο των προσωπικών ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ αναπτύσσεται και ενημερώνεται μετά από δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη σύμφωνα με το ν. 3549/2007, άρθρ. 18.

Καθηγητές - Professors

Αναπληρωτές Καθηγητές / Αναπληρώτριες Καθηγήτριες - Associate Professors

Επίκουροι Καθηγητές / Καθηγήτριες - Assistant Professors

Ε.ΔΙ.Π. - Special Teaching Staff

 • Παρασκευή Ροκά (Paraskevi Roka)
  - (+30) 210.727.5733, paroka@theol.uoa.gr

E.T.E.Π. - Special Technical and Laboratory Staff

 • Αθανάσιος Κάρμης (Athanasios Karmis)
  - (+30) 210.727.5708, -5704, arthas@theol.uoa.gr
 • Μαρία Αναγνωστάκη (Maria Anagnostaki)
  - (+30) 210.727.5748, managnos@theol.uoa.gr
 • Παναγιώτα Καραχρήστου (Panagiota Karachristou)
  - (+30) 210.727.5765, pkarachr@theol.uoa.gr

Γραμματεία - Secretariat

Γραμματέας: Βασιλική Λαδιά (Vassiliki Ladia)
- (+30) 210 727 5872

- Πληροφορίες: secr@theol.uoa.gr

 • Αθηνά Λυρίτση (Athina Lyritsi), Διοικ. Υπ.
  Τηλ. (+30) 210 727 5717
 • Σπυρίδων Κουρής (Spyridon Kouris), Διοικ. Υπ.
  Τηλ. (+30) 210 727 5714
 • Γεώργιος Καρανικολόπουλος (Georgios Karanikolopoulos), Διοικ. Υπ.
  Τηλ. (+30) 210 727 5720
 • Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτης (Michalis Chatzipanagiotis), Διοικ. Υπ.
  Τηλ. (+30) 210 727 5729