Αρχική σελίδα » Μεταδιδακτορική Έρευνα

                        Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Θεολογίας


 Άρθρα Κανονισμού  :

                                    1) Στόχοι της Μεταδιδακτορικής Έρευνας
                                    2) Αρμόδια Όργανα για την πραγμάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
                                    3) Υποψήφιοι για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
                                    4) Αξιολόγηση των αιτήσεων
                                    5) Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών
                                    6) Πλαίσιο Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
                                    7) Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές
                                    8) Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων ερευνητών
                                    9) Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών